Samen bouwen we aan een andere toekomst!

Stichting het Rode Pad is maart 2022 opgericht om hulpverleners, militairen en zorgpersoneel met een trauma op te vangen in een veilige vertrouwde omgeving.

Samen bouwen we aan een andere toekomst, wij geven steun en erkenning aan hen die zo veel hebben gegeven voor de maatschappij.

Wij werken samen met de BNMO-afdeling Politie, zij financieren de begeleiding van de leden uit Noord-Holland. In de toekomst hopen we op een samenwerking met Defensie, Brandweer en de zorg.

De Stichting is afhankelijk van schenkingen, fondsen en andere mogelijkheden om het werk te financieren.

Voorlopig komt de gehele opbrengst van dagbestedingsgeld ten goede van de leden. De begeleiding is vrijwillig door professionele coaches en de locatie is ons gratis ter beschikking gesteld.

Sinds september 2021 organiseren we vanuit de BNMO op het Fort Spijkerboor gelegen in de Westbeemster, activiteiten. De beheerders daar hebben mij geïnspireerd om te gaan kijken naar de mogelijkheden in de toekomst.

Een Fort is een prikkelarme, prachtige omgeving en heeft vele mogelijkheden om dagbesteding/activiteiten te ontplooien.

Gezien de positieve reacties van de collega’s die twee keer per maand deelnemen aan dit programma, is het de wens om dit uit te breiden naar meerdere dagen en locaties.